Project

Nieuwsbrief September 2019

De zomerklassen in de Brick Children School en in de 7 satellietklasjes rond de steenbakkerijen van Bakthapur waren en zijn nog steeds een groot succes. Meer dan 175 kinderen volgen er de extra lessen, de knutsel- en naaicursussen. Verschillende leerkrachten uit de satelliet klassen kregen van het vaste Kopila Nepa team extra bijscholing. Er werd een extra medisch onderzoek georganiseerd met vaccinaties voor een groep kinderen.

Een viertal extra activiteiten werden georganiseerd. Op de nationale ‘Paddy’ day, werd door de kinderen van de school rijst aangeplant op de speelplaats van de Brick Children School. Er werden twee zaterdagen na elkaar info namiddagen georganiseerd ivm met gezinsplanning en familiale kwesties. Een delicaat probleem binnen de gemeenschap in Nepal.

Voor de ouders van de omliggende dorpen werd een info dag gehouden met als thema – Vers voedsel – zuiver drinkwater – ecologisch koken en Hygiëne binnen het huisgezin.

Het Kopila Nepa team van de Brick Children School organiseerde voor de leerkrachten van de 7 satellietklassen en voor de leerkrachten uit de omliggende dorpen met overheidsscholen een studiedag ivm met Onderwijs op niveau en education for All. Een belangrijk thema was gelijkheid – gender – kaste systeem. In de naaiklassen voor jonge vrouwen in de Brick Children School, hebben opnieuw 18 jonge dames hun diploma gehaald.

Het Cerebral Palsy Centrum heeft naast de 5 dagelijks te behandelen kinderen, bij komende inspanningen gedaan om de huisbezoeken van de dokter en medische staf op te trekken. Van de 11 kinderen die ingeschreven zijn voor het dagcentrum aan de Brick Children School komen er gemiddeld dagelijks 3 à 4 moeders samen met hun kinderen naar de therapie. Dat is ook het maximum dat per dag het medische team aan kan. Er werd in het Cerebral Palsy Centrum ook een extra info dag georganiseerd ivm met het omgaan met kinderen en volwassenen met een beperking. De medische staf van het Cerebral Palsy Centrum in de Brick Children School kreeg daarbij de steun van het Centrum ‘Self Help Group Cerebral Plasy’ uit Latlipur.

We hebben ook een mooi verhaal te melden vanuit Kathmandu: Toen we in 2010 voor het eerste kennis maakten met de Brick Children School en er de film Brick by Brick draaiden kwamen we in contact met de familie Koirala.

Dilli was een maand lang onze chauffeur en fixer en werd uiteindelijk een goede vriend. Zo kwamen we ook in contact met zijn familie. Dilli en zijn vrouw Lila hebben twee eigen kinderen. Amrita en Amrit. Toen 11 en 10 jaar. Shila, hun geadopteerde dochter was toen 16 en was één van de hoofdpersonages in de film. De familie had het in die tijd financieel erg moeilijk en er was de voortdurende onzekerheid of de kinderen later wel verder zouden kunnen studeren. Van onze kant hebben we voortdurend aangedrongen om hen verder te laten studeren. Vader Dilli begreep dat onze kleine steun, dat we enkele jaren na elkaar aan het gezin konden geven niet voldoende was en dat die vooral inhoudelijk belangrijk was. Uiteindelijk besloot Dilli in 2014 om naar de USA te gaan en er te gaan werken voor zijn gezin. Nu tien jaar later is Shila werkzaam in een hospitaal in Kathmandu. Amrit, de jongste begint aan zijn tweede jaar High School en Amrita heeft begin deze maand haar Bachelor behaald aan de Universiteit van Kathmandu. Gaat wellicht verder voor een Master – In Kathmandu en Londen.

Een mooi en belangrijk verhaal om af te sluiten, maar er valt nog ander belangrijk nieuws te melden: Volgend jaar gaan we 10 jaar Belgium Brick Children School vieren, ‘Bijtel’ alvast deze datum in jullie agenda. 4 OKTOBER 2020.

We hopen jullie dan allen te mogen verwelkomen op het dubbelconcert van ‘Luna Voltas’ en ‘Blisscraft’ in G.C. COLOMBA in Kortenberg.

De vrijwilligers van de BBCSF – het Kopila Nepa Team van jullie Brick Children School en Cerebral Palsy Centrum danken jullie met heel hun hart voor jullie jarenlange steun aan het project BRICK BY BRICK – STEEN VOOR STEEN hebben we samen een prachtig project kunnen realiseren en dat mooie en succesvolle project bestaat volgend jaar 10 jaar.

 

Overzicht Brick Children School en verantwoording:  

De leerkrachten hebben in het begin van het droog seizoen (Midden oktober) wanneer de oogst binnen was en de gastarbeiders naar de steenbakkerijen waren afgezakt vanuit hun bergdorpen contact gemaakt met de gezinnen. In totaal zijn er 79 kinderen ingeschreven in de Brick Children School. Daarvan zijn er 35 meisjes en 44 jongens. De kinderen komen uit vijf steenbakkerijen in de buurt van de Brick Children School. Sommigen komen te voet naar de school maar dee overgrote meerderheid wordt opgepikt met het busje van Kopila Nepa. (Het busje dat BBCSF financierde wordt maximaal ingezet, drie ritten s’morgens en drie s’avonds.)

Er wordt momenteel onderzocht of een grotere bus kan worden ingezet. (Wales heeft dit jaar een budget voorzien voor 80 leerlingen). Maar er is momenteel meer vraag dan aanbod. In principe kan de school max. 100 leerlingen aan. Het medisch onderzoek is voorbij en er werden inentingen gedaan tegen polio. Bij een aantal kinderen werd tbc vastgesteld en deze worden behandeld. (Er werd ok bij enkele ouders tbc vastgesteld).

De eerste ouderbijeenkomst werd gehouden net na de inschrijvingen in de school. Er werd door de leerkrachten van het Kopila Nepa team een overzicht gegeven van het leerprogramma en de samenwerking tussen ouders en school.

De eerste schijf van 5.000 € werd via de schatbewaarder van de vzw BIKAS op 4 december 2017 overgemaakt voor de werking schooljaar 2017-2018.

Een tweede schijf van 5.000 € volgt in januari 2018.

Satelliet klassen van de Brick Children School.

Momenteel zijn er twee klassen opgericht en actief in de omgeving van Bakthapur.  De klas in Chhaukhel dicht bij Chhaling is recent gestart. Er zullen nog dit jaar 4 extra klassen worden opgestart in de regio Bakthapur. De NGO Kopila Nepa, onze plaatselijke partner werkt daarvoor samen met Street Child en BeChild uit Duitsland. De nood aan extra scholen is zeer  groot in de regio. In heel Nepal wordt er massaal gebouwd. De steenbakkerijen draaien op volle toeren en dus meer arbeiders komen er werken.

Daarnaast is er een grote migratie beweging vanuit de bergdorpen naar de stad en randgebieden. Meer en meer gezinnen willen zich vestigen in en rond de grote stad.

 

Vooral de jongere bevolking trekt weg uit de hoger en verder gelegen berggebieden. De komende jaren zal er dus sterk moeten worden ingezet op extra scholen in heel wat regio’s rond Kathmandu.

De naaiklassen in de Brick Children School. 

Er volgen 23 vrouwen de naaiklassen georganiseerd door het Kopila Nepa team na de schooltijd.

De opleiding en cursussen duren 6 maand en na drie jaar halen ze een certificaat als naaister. Verschillende jonge vrouwen zijn daarna een eigen thuisatelier begonnen met financiële micro steun van Kopila Nepa. Een naaimachine is het begin.

Overzicht, werking en verantwoording van Jullie Cerebral Palsy Centrum  

Er werd in alle klassen een speciale les gegeven aan de Brick Children ivm de aanwezigheid en de integratie van een afdeling voor kinderen met een beperking in (naast) de school.

De leerkrachten brengen de leerlingen van de Brick Children School in nauw contact met hun leeftijdsgenoten met een beperking. Het Cerebral Palsy centrum maakt deel uit van de leefgemeenschap in en rond de Brick Children School. Dagelijks zijn er vijf kinderen met een beperking aanwezig in de dagverpleging en in therapie afdeling. Drie andere kinderen kunnen dagelijks terecht in de klas. De meeste kinderen met een beperking (Cerebral palsy) zijn er medisch gezien zeer erg aan toe.(severe cases, SGCP).  De moeders komen samen met hun kind (en) naar de centrum in de Brick Children School. Sommige worden opgehaald door Kopila Nepa team. De helft van de ouders van deze kinderen behoren tot de armsten, de dalits van de gemeenschap.

 

De samenwerking met SGCP, Self Help Group Cerebral palsy in Lalitpur verloopt uitstekend. De drie medewerkers in het CP Centrum van de Brick Children School krijgen regelmatig ondersteuning vanuit het centrum en bijscholing. Het centrum voorziet in hulpmateriaal dat wordt gebruikt bij de behandeling van de kinderen en ook de Rotary Club van Patan zorgde voor medisch hulpmateriaal.

 

Ook hier is het volledig medisch onderzoek van de kinderen achter de rug. Ze worden tweewekelijks opgevolgd door een dokter.  Zowel de leerkracht in het CP Centrum als de twee therapeuten verrichten er zeer goed werk. De assistentie aan de ouders met een kind met een beperking wordt daarbij niet vergeten.

 

De toestand waarin sommige ouders leven is dikwijls schrijnend en daarbij komt ook nog de zware (last) om dragen van hun kind (meestal enig kind) met een beperking. Psychologische bijstand is dikwijls nodig. (Zelfmoord preventie).  Bij afwezigheid (wegens ziekte) of andere reden gaat een dokter de toestand thuis controleren.

 

NIEUWSBRIEF BBCSF  NOVEMBER 2017

 

Eind augustus is een kleine groep van vier vrijwilligers van de BBCSF, met privé middelen,  afgereisd naar Nepal en daarna verder door naar Tibet.

 

We kwamen begin oktober terug met heel wat nieuws en nieuw filmmateriaal.

 

De Brick Children School en het CP Centrum. 

 

Wij bezochten natuurlijk eerst jullie Brick Children School en het nieuwe Cerebral Palsy Centrum. Een prachtige school en CP Centrum in een wonderlijke omgeving. Welke kind zou daar niet graag school lopen?

 

Vijf jaar NGO Kopila Nepa. Het team van de Brick Children School en het Cerebral Palsy mogen fier zijn op het resultaat.  Toeval of niet, maar er was die dag iets te vieren. De NGO Kopila Nepa, speciaal opgericht voor de Brick Children School, vierde het vijfde jaar van hun stichting.  Er was lekkere taart voor iedereen. De kinderen van de zomerklasjes, de kinderen met een beperking van de Cerebral Palsy afdeling, de ouders en de leerkrachten en wijzelf vierden mee.

 

Uit de gesprekken met de leerkrachten, de medische staf en met de twee hoofdverantwoordelijken Anita en Bimal, konden we al snel opmaken dat naast het succes van de Brick Children School nu ook het Cerebral Palsy Centrum in de ruime omgeving van Sanagaon bekend is bij de plaatselijke gemeenschap.

 

De voornaamste factoren die het succes van de BCS en het CP centrum mee hebben bepaald: 

 

Jullie jarenlange, volgehouden onvoorwaardelijke steun aan het ‘Brick by Brick‘ project. Waarvoor een dikke merci. De medewerking en aanvaarding door de plaatselijke bevolking. (Siddhipur-Sanagoan-Tikathali).  Het Kopila Nepa team zet zich nu al meer dan vijf jaar in, om kwalitatief onderwijs aan te bieden aan zowel de Brick Children in het droge seizoen, als aan de kinderen in de wijde omgeving tijdens de zomerklasjes in het regenseizoen. De school blijft 12 maanden per jaar open.

 

Avondonderwijs en naaiklassen voor vrouwen.

 

Een vast team van medewerkers bestaande uit: Een coördinator (Anita), een IT en administratie medewerker, de leerkrachten, medische deskundigen en helpers-medewerkers. De toezicht coördinator op vrijwilligers basis Bimal. (Werk in het Centrum voor Self Help Group Cerebral Palsy in Latlipur als stafmedewerker).

 

Het Kopila Nepa team organiseert op regelmatige basis oudercontacten, thema bijeenkomsten voor vrouwen met diverse onderwerpen: Gezinsplanning – info over Menopauze – voorlichting en onderzoek borstkanker preventie. Samenwerking met de Rotary van Patan.

 

Onmiddellijk na de aardbeving in april 2015, werd de Brick Children School, zoals vooraf gepland tijdens de constructie in 2012 (Aardbevingsbestendig gebouwd), ingericht als noodopvangcentrum.

 

Er verbleven meerdere weken 60 gezinnen in de school en de meer dan 30 kinderen van de ouders die in de steenbakkerijen werken en leven sliepen drie maand lang in de school.

 

Het Kopila Nepa team zorgde voor de opvang en bedeelde voedsel en noodmateriaal aan de gezinnen. (Met de steun van de Welshe Trustees – de BBCSF en de vzw BIKAS).

 

De oprichting van het Cerebral Palsy centrum. 

 

Een nieuwe impuls kwam er toen de vraag van de plaatselijke gemeenschap en van het Kopila Nepa team werd gesteld om een geïntegreerd Cerebral Palsy Centrum op te richten binnen de structuur van de Brick Children School.  Zes maand na de oprichting kunnen we al speken van een succes. Er worden 11 kinderen behandeld op basis van dagverpleging. Elke dag zijn er tussen de vijf en zeven kinderen samen met hun moeders in behandeling. Het is intens werk voor de nu vier medewerkers. De fysiotherapeute en de leerkracht specifiek voor het CP centrum zijn in vaste dienst, de spraaktherapeute werkt half time en de dokter komt twee maal per week langs. De vertegenwoordiger van de ouders met kinderen met een beperking (Cerebral Palsy) was aanwezig tijdens ons bezoek. Het gezin heeft twee kinderen, de oudste zoon is negen jaar en hun jongst geboren kindje is twee maand.

 

Hun zoon heeft een beperking door een Cerebral Palsy afwijkingen en kan niet zelfstandig stappen.   Hun pasgeboren kindje is gevrijwaard van de ziekte. Hun zoon komt naar het CP centrum en na enkel weken merkte ze al een enorme evolutie in zijn bewegingsgedrag.  De vader sprak lovende woorden over dit initiatief en bedankte uitvoerig voor de steun vanuit BBCSF. De hele gemeenschap rond de Brick Children School met kinderen met een beperking zijn dit initiatief bijzonder genegen.

 

Jullie Brick Children School en nu ook jullie Cerebral Palsy Centrum is een succes verhaal geworden, dankzij jullie onvoorwaardelijke steun.

 

Het einde van het jaar nadert en jullie kunnen uw Brick Children school en het Cerebral palsy Centrum nog steunen via het rekening nummer van de vzw BIKAS. 

 

BE32 2200 7878 0002   Vermeld aub   BBCSF of Brick Children School

 

Fiscaal attest vanaf 40 €.

 

De vrijwilligers van BBCSF hebben met de vertegenwoordigers van de NGO Kopila Nepa een nieuwe MOU (memorandum of understanding) afgesloten voor het komende jaar.

 

Daarin voorziet de BBCSF het volgende voor het lopende jaar 2017 en voor het werkjaar 2017-2018. (Fondsen zijn beschikbaar, mede dankzij jullie steun).

 

Onze Welshe partners blijven de Brick Children School steunen, de lonen van de leerkrachten voor de school en het onderwijsprogramma.

 

Overzicht 2017. 

 

De twee laatste schijven voor de bouw van het Cerebral Palsy Centrum.  Overgeschreven op 2/1/2017 en op 13/04/2017                                                       -10.715 €

 

Op 18 augustus 2017, net voor ons vertrek, is er 1.000 € overgemaakt aan de NGO Kopila Nepa voor de resterende periode tot het einde van het jaar.          -1.000 €

 

Betaling lonen therapeuten en leerkracht CP Centrum.

 

Over te schrijven naar Kopila Nepa midden november 2017.  (Fondsen zijn beschikbaar, mede dankzij jullie steun).

 

Dit jaar (November) wordt er nog een extra klein budget voorzien voor:

 

Bijkomende kosten huur grond nieuw CP Centrum     400 €.
Internet aansluiting 250€.
Onderhoudskosten school.   350 €.
1.000 €

 

Overzicht 2018. (In twee schijven te storten aan NGO Kopila Nepa)  (Fondsen zijn beschikbaar, mede dankzij jullie steun).

 

Jaarloon leerkracht CP Centrum (contract 12 maand met Kopila Nepa). (Zes dagen per week) : 1.500 €.
Jaarloon fysiotherapeute (contract 12 maand met Kopila Nepa) (Zes dagen per week). : 1.700 €.
Half time spraaktherapeute (contract half time met Kopila nepa). Halve dagen of volle dagen volgens afspraak met team. : 800 €.
Kosten geneesheer gedurende het jaar. Wekelijks bezoeken in afspraak met team. : 550 €.
Huur gronden Brick Children School en Cerebral Palsy Centrum. : 1.500 €.
Onderhoud van de gebouwen en kleine herstellingen.  1.000 €.
Plaatsen zonnepanelen op Cerebral Palsy Centrum met batterijen en omvormers. (Volgens offerte) raming 1.700 €.
Bijkomende afsluiting rond CP Centrum. 70 €.
Het steken en boren van een waterput – aansluitingen en extra watertank. 1.350 €. (Autonoom BCS en CP watervoorziening).
Onvoorzien 3 % van totaal.   10.170 €  = 305 €
10.475 €

 

Totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven van 2010 tot 2016. Investeringen in de Brick Children School en CP Centrum.

 

(Steun door donoren, sponsors en vrijwilligers -  subsidies departement Vlaams Onderwijs (Tussen 2012 en 2014) patronage Vlaamse UNESCO Commissie – Subsidies GROS organisaties: Kortenberg – Deinze – Lovendegem – Mol – Kalmthout – Destelbergen. De vzw BIKAS.

 

2010.  De start van het project met privé middelen en sponsors via de vrijwilligers 3.500 €. Volledig geïnvesteerd in de oude Brick Children School en in Pashunatipat Mitra school van Shila.

 

OVERZICHT 2011 TOT 2016. 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.930,00

23.802,90

9.800,23

17.550,00

40.201,78

16.458,00

0,00

-9.954,09

-20.083,88

-14.135,52

-30.502,47

-20.198,16

1.930,00

13.848,81

-10.283,65

3.414,48

9.699,31

-3.740,16

0,00

1.930,00

15.778,81

5.495,16

8.909,64

18.608,95

1.930,00

15.778,81

5.495,16

8.909,64

18.608,95

14.868,79

 

TIBET REVISITED.

 

Voor diegenen die onze vorige films ‘Brick by Brick’ (2011) en ‘Lhasa-Kathmandu, de weg naar de vrijheid’ (2016) hebben gezien, weten dat wij al jaren fondsen werven door voorstellingen te organiseren in heel Vlaanderen. Recent waren we op uitnodiging te gast in Geraardsbergen bij de vereniging ‘De Breydelzonen’.  De voorstelling was een succes, een grote opkomst en een geïnteresseerd publiek. Deze voorstelling bracht 500 € op die integraal in het project zal worden geïnvesteerd. Onze oprechte dank.  Belangstellende die een dergelijke voorstelling wensen te organiseren gelieve ons te contacteren aub.

 

BERGEN VAN DE GODEN – Mountains of the Gods. (Verwacht september 2018.)

 

Dat wordt onze nieuwe film om er projecties mee te organiseren en natuurlijk om fondsen te werven voor de BBCSF. Met een kleine ploeg trokken wij terug met privé middelen naar Tibet. Voor sommigen al de derde keer in de verboden stad Lhasa.  Tibet blijft fascineren en evolueren. Het is onvoorstelbaar hoe het land tussen ons eerste bezoek in 2011 en nu is verandert.

 

Klimatologisch een aardverschuiving, gletsjers smelten tegen een hoog tempe. Men is in heel Tibet begonnen met het planten van miljoenen bomen, zelfs tot boven de boomgrens van 4.500 meter groeien nu bomen.  Op de rotsen verschijnen massaal mossen en er groeien bomen, wouden, in de machtige rivierbeddingen, die bijna drie miljard mensen in zuid Azië voorziet van drinkwater.

 

China legt wegen en spoorlijnen aan in heel Tibet. Er is geen stad of groot dorp waar niet wordt gebouwd. De migratiestroom vanuit China blijft Tibet overspoelen. Voor het draaien van onze nieuwe film, trokken we vanuit Lhasa via de noordelijke route tot in Ali, een stad in volle groei aan de grens met India en Pakistan, nabij Ladack.  Een onvergetelijke tocht van meer dan 2.700 km op het hoogplateau.  Wellicht waren we één van de eerste westerse ploegen, die gebruik konden maken van de nieuw aangelegde noordelijke route.

 

We filmden niet alleen de gigantische bergketens, de fascinerende landschappen met hun specifieke fauna en flora, maar we bezochten onderweg ook de vele kloosters en zochten naar de diepere betekenis van hun gebruiken. We volgden de pelgrims op hun tocht, hun Kora rond tempels, kloosters, heilige meren en bergen. Uiteindelijk trokken we via de zuidelijke route naar het mysterieuze Tsaparang en Tolling en daarna naar de heilige berg Mt. Kailash. We filmden de pelgrims die in drie dagen te voet een Kora lopen rond de berg. 52 km lang en op een gemiddelde hoogte van 5.000 meter. We staken er samen met de bedevaarders de Drölma-La bergpas over, op 5.600 meter en filmden er de pelgrims die zich om de drie passen volledig ter aarde werpen.

 

De film wordt een vervolg op onze vorige film, waarin we de  de geschiedenis van Tibet vertelden. Nu focussen we op het heden.  Een uniek beeldverhaal in het land van mythen en legenden aan de voet van de Himalaya, het land van de sneeuwpanter en de land waar de Tibetanen nog altijd hun Kora lopen, ondanks alles.  Wie interesse heeft om een film te programmeren ten voordele van het project kan ons contacteren. met  dank.

 

Email     alsichcan1432@gmail.com

Onze website   www.brickbybrick.be

Vzw BIKAS      www.bikas.be 

Met dank aan u allen voor de steun aan jullie Brick Children School en het Cerebral Plasy Centrum. Namens de vrijwilligers BBCSF – het Kopila Nepa team en natuurlijk namens de Brick Children en de kinderen met een beperking.

DANK U WEL.

 

Om de komende jaren de Brick Children School verder te kunnen exploiteren en uit te breiden vragen wij om zoals in vorige jaren uw steun te geven aan jullie Brick Children School.

Steun via Rekeningnummer: BE32 220 0787800 02 Vermeld aub : BRICK BY BRICK. Fiscaal attest via deze rekening van BIKAS vanaf 40 €.

Schoolvoorstellingen in heel Vlaanderen. Bijdrage 1 € per leerling. Twee lesuren. Film Brick by Brick in blu ray projectie, gevolgd door discussieforum over het project, Millenniumdoelstellingen en kleinschalige Ontwikkelingshulp. Voordrachten en filmvoorstelling.

Namens de Brick Children en de organisatie BBCSF hartelijk dank voor jullie steun.